LOGIN

Latest News

Sbobet Self Exclusion ตั้งระงับใช้บัญชีชั่วคราว

เคยเป็นกันหรือไม่ อารมณ์แบบว่าต้องการจะห่างๆ พักผ่อนจากการเล่น sbobet ไปสักระยะ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม อยากพัก ไม่ว่าง บลาๆ แต่ไม่ได้อยากเลิกเล่นถาวร Self Exclusion เมนูนี้ช่วยคุณได้ตอบโจทย์เป็นอย่างยิ่ง

ตั้งค่า ระงับใช้บัญชี sbobet ชั่วครา (Self Exclusion) คือหนึ่งในเมนูที่มีให้ใช้งานอยู่ในระบบหน้าเล่นสโบเบ็ต โดยเมนูนี้นั้นถูกออกแบบมาให้มีหน้าที่ตรงตัวชัดเจนนั้นก็คือทำให้บัญชีสโบเบ็ตของสมาชิกนั้นไม่สามารถล็อคอินเข้าใช้งานได้ชั่วคราวจนกว่าจะครบกำหนดที่ได้ตั้งเอาไว้ โดยกำหนดระยะเวลานั้นก็มีให้เลือก 3 ข้อด้วยกันดังต่อไปนี้

  • เข้าเล่นสโบไม่ได้ 7 วัน
  • เข้าเล่นสโบไม่ได้ 30 วัน
  • เข้าเล่นสโบไม่ได้ 90วัน

หมายเหตุ : เมนูนี้จัดว่าเป็นเมนูที่มีผลสำคัญอย่างมากต่อการใช้งาน ผู้เล่นควรคิดทบทวนและรู้ผลของเมนูนี้เป็นอย่างดีหากไม่ได้ตั้งใจจะใช้งานแนะนำว่าให้เลี่ยงๆ ห่างๆมันไว้เลยครับไม่งั้นเดียวไอดีสโบของท่านจะถูกล็อค

วิธีการใช้งาน Self Exclusion ระงับใช้บัญชีชั่วคราว

  1. หลังจากที่ล็อคอินเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  2. ให้สังเกตที่แทบเมนูด้านบนสุดแล้วเลือกเมนู “บัญชี”
  3. จากนั้นไปที่เมนู Self Exclusion (การควบคุมตัวเอง)
  4. เมื่อเข้ามาแล้วระบบจะมีตัวเลือกให้เลือกกดใช้งาน 3 ทางเลือกด้วยกันว่าจะเลือกให้บัญชีของท่านถูกล็อคเป็นระยะเวลานานแค่ไหน 3วัน, 30วัน, 90วัน
  5. เมื่อเลือกที่ต้องการได้แล้วกดยืนยันบัญชีสโบของท่านก็จะถูกล็อคการใช้งานทันทีและไม่สามารถเข้าใช้งานได้อีกจนกว่าจะครบตามกำหนดเวลาที่เลือกไว้

อย่างไรก็ตามในส่วนของเมนูหากผู้เล่นเปิดใช้งานไปแล้วและเกิดเปลี่ยนใจอยากกลับมาใช้งานอีกครั้งก่อนกำหนดเวลาที่จะถึงผู้เล่นสามารถติดต่อหาเจ้าหน้าที่ทีมงาน Call Center ผู้ให้บริการได้เลยตลอด 24 ชั่วโมง ทีมงานก็จะทำการปลดล็อกและทำให้ท่านปรับการมาใช้งานได้อีกครั้งตามปกติโดยไม่ต้องรอครบกำหนดวัน

Scroll to top