LOGIN

Latest News

วิธีเล่น sbobet พนันผลครึ่งเวลา เต็มเวลา HT / FT

หนึ่งในรูปแบบการเล่นสุดท้าทายจะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย โดยยึดหลักเพียงแค่ผู้เล่นทายหน้าผลของการแข่งขันแต่ละครึ่งเวลาให้ถูกต้องทั้งครึ่งแรก และครึ่งหลัง ทายถูกก็ชนะเดิมพันเจ้ามือไปเลยจ้า

รูปแบบวิธีการเล่น HT / FT หรือชื่อเต็มของรูปแบบการเล่นนี้นั้นก็คือ Half Time /  Full Time การเล่นในรูปแบบนี้มีรูปแบบเงื่อนไขที่ค่อนข้างจัดว่าท้าทายเหล่าบรรดาผู้เล่น sbobet อย่างมากในเรื่องการวางเดิมพัน โดยการเล่นนี้มีเงื่อนไขอยู่ว่าผู้เล่นจะต้องเลือกตัวเลือกวางเดิมพันที่ตรงกับผลการแข่งขันในแต่ละครึ่งเวลาให้ถูกต้อง ทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลัง โดยตัวเลือกที่ให้เลือกมีดังต่อไปนี้

 • HH (หห) = วางเดิมพันว่าเจ้าบ้านชนะทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลัง
 • HD (หส) = วางเดิมพันว่าเจ้าบ้านชนะครึ่งแรก และเสมอกันในครึ่งหลัง
 • HA (หย) = วางเดิมพันเจ้าบ้านชนะในครึ่งแรก และเป็นทางทีมเยือนชนะในครึ่งหลัง
 • DH (สห) = วางเดิมพันเสมอกันทั้งสองทีมในครึ่งแรก และในครึ่งหลังเป็นทางเจ้าบ้านที่ชนะ
 • DD (สส) = วางเดิมพันว่าเสมอกันทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลัง
 • DA (สย) = วางพนันว่าเสมอกันในครึ่งแรกและทีมเยือนชนะในครึ่งหลัง
 • AH (ยห) = วางพนันว่าทีมเยือนชนะในครึ่งแรกและเจ้าบ้านชนะในครึ่งหลัง
 • AD (ยส) = วางพนันว่าทีมเยือนชนะในครึ่งแรกและเสมอกันในครึ่งหลัง
 • AA (ยย) = วางพนันว่าทีมเยือนชนะทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลัง

หมายเหตุ การคิดคำนวนรูปแบบการเล่นนี้ แต่ละครึ่งเวลาคือเริ่มนับสกอร์การแข่งขันที่ 0 – 0 ทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลัง ต่อให้มีประตูเกิดขึ้นจากครึ่งแรกเท่าไหร่ก็ตาม สำหรับรูปแบบเงื่อนไขนี่เมื่อเข้าสู่ครึ่งหลังก็มองว่า 0 – 0 เริ่มนับใหม่

วิธีการเล่น sbobet HT / FT

 • login หน้าเล่นพนันออนไลน์สโบเบ็ต
 • จากนั้นเลือกหมวดกีฬา
 • เลือกการแข่งขันประเภทฟุตบอล
 • จากนั้นเลือกเมนู HT / FT (ครึ่งเวลา เต็มเวลา) ก็จะเข้าสู่รูปแบบการเล่นนี้
Scroll to top